Szak és felnőttképzés határokon át

Interjú Józsa Ernővel az EUROPERSON Személyzeti, Tanácsadó és Képző Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével.

Az EUROPERSON Személyzeti, Tanácsadó és Képző Korlátolt Felelősségű Társaság támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati konstrukció (TÁMOP-2.2.4-11/1) keretein belül „Az Interregionális Szak és Felnőttképzési Központ kialakítása” című projekttel. Józsa Ernőt, a Kft. ügyvezetőjét kérdeztük a projektről valamint a fejlesztés céljairól.

Megkérném, hogy ismertesse pár mondatban a konstrukció céljait!

A szakképzés és a felnőttképzés rendszere hatalmas változáson ment és megy keresztül itthon és külföldön egyaránt. A változások és az átszervezések célja, hogy a képzés/oktatás valamint a munkaerőpiac/felvevőpiac kapcsolata bővüljön és erősödjön. Fontos, hogy a szak és a felnőttképzési képzési programokban résztvevők hatékonyabban, a szakmák jelenlegi és várható pozíciója ismeretében válasszanak szakmát, ami által könnyebb lesz számukra az iskola és a munka közötti átmenet. Ezen kívül még fontos, hogy a felnőtt generáció felismerje az egész életen át tartó képzés hatékonyságát és szükségességét, ezáltal nagyobb számban kapcsolódjanak be a képzésekbe, ezáltal javítva saját munkaerő-piaci pozíciójukon.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. őszén meghirdetett „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” c. pályázati konstrukció célja, hogy a hazánkban felhalmozódott tapasztalatokat átadjuk a környező országokban a szak és felnőttképzéssel foglalkozó intézményeknek, cégeknek és szervezeteinek. A cél, hogy a hazai tapasztalatok átadásával elősegítsük és átláthatóbbá tegyük a „határmenti” (az EU-hoz már csatlakozott és később csatlakozni kívánó) országok képzési rendszereit, ezáltal csökkenjenek a határon átnyúló munkaerőpiaci szolgáltatások tekintetében a munkaerő mobilitását akadályozó akadályok.

Miért újdonság és innovatív a Kft. projektje?

A pályázat megírásánál és az ötlet megfogalmazásánál figyelembe vettük a konstrukció részcéljait, méghozzá azt, hogy változatos tartalmú, szakmai alapú, intézmények közötti együttműködés és hogy a tapasztalatok átadásának minél változatosabb formái valósuljanak meg.

A projektben együttműködő partnerünkkel a szlovákiai Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (Komárno) első körben a korábbi együttműködések alapján a célcsoportot határoztuk meg, ezek a saját és a partner belső és külső munkatársai és a képzéseket lebonyolító szak és felnőttképzési szakemberei valamint együttműködő intézmények lokálisan a két régióból. Az intézmények körében készített igényfelmérés alapján került a másodlagos célcsoport – az intézmények szolgáltatásit igénybevevő köre – valamint a fejlesztési cél: a szakképzésben és a felnőttképzésben meghatározott ifjúsági/civil ágazati szektorban jellemző új, friss és hatékony információátadással, tananyagfejlesztéssel és képzésszervezéssel egybekötött projekt megfogalmazása.

Milyen fejlesztések valósulnak meg a projektben?

A projekt egy integrált képzési struktúra kialakításával kíván választ adni az előzetes igényfelmérésben megjelölt hiányterületekhez. A cél a szakképzésben és a felnőttképzésben meghatározott ifjúsági/civil ágazati szektorban jellemző új, friss és hatékony információátadás, tananyagfejlesztés, képzésszervezés és minél nagyobb és hatékonyabb nyilvánosság biztosítás a célcsoport számára:

A projektet a program fő kommunikációs csatornájának kialakításával kezdtük el, ami egy integrált, dinamikus háromnyelvű webes felület, portál lesz. A weboldal tartalma a programpartnerek által a program során elkészült és más fontosnak tartott dokumentumok gyűjtőtára és képzési anyagok színtere, adatbázisa lesz (szintén három nyelven: magyar, szlovák, angol). A következő lépés egy a partnerek célcsoportja körében végzett elektronikus úton történő hatásvizsgálat/kutatás volt, amely a projekt alapját adta. Az igényfelmérés a weboldalon megtekinthető és letölthető. A hatásvizsgálattal párhuzamosan a program országok képviselői részéről elkezdődnek a fejlesztendő szak és felnőttképzés területén a szakmai kerekasztal beszélgetések, videó konferenciák, melynek célja a tananyagfejlesztések hatékony előkészítése. A kerekasztal beszélgetésekkel párhuzamosan elkezdődik a programban megjelölt, hiányként felsorolt szak és felnőttképzési tananyagok fejlesztése mind a két programpartner bevonásával (a projekt keretében 10 tananyagot kívánunk kifejleszteni figyelembe véve az EU-s és az országokra jellemző képzési sajátosságokat). A tananyagokról részletesen a www.iszfk.eu weboldalon olvashatnak az érdeklődők. A tananyagok kifejlesztését követően kerül sor a tananyagok publikálására magyar, szlovák és angol nyelven egyaránt elektronikus valamint nyomtatott formában (tankönyv), majd a tananyagok publikálása után a közvetlen célcsoport körében integrált tréningmodulok keretében kerül sor kifejlesztett tananyagok oktatására.

Milyen nyilvánosságot kap a projekt?

A program nyilvánosságának biztosítása és a tapasztalatok elterjesztésében az Új Széchenyi Terv III. számú kommunikációs csomagján kívül a lehetőségeinkhez mértem szaklapokban valamit helyi és regionális sajtóban folyamatosan kívánjuk a programot népszerűsíteni és az eredményeket terjeszteni. A programot egy projektzáró nemzetközi konferencia keretében kívánjuk zárni 2013. nyarán, ahol is a programba bevont szakemberek és a célcsoport képviselői osztják meg a program tapasztalatait a meghívott ágazati és szakmai partnerekkel.

Köszönöm az interjút! A projekt megvalósításához sok sikert kívánok!